Weryfikacja kontrahenta

Ministerstwo Finansów wyjaśniło na czym ma polegać dodatkowa weryfikacja kontrahenta. Niestety według aktualnych przepisów to na podatnika przerzucono ryzyko związane z nieuczciwymi podmiotami. Firmę, z którą przedsiębiorca chce współpracować należy sprawdzić w ewidencji działalności, rejestrze podatników VAT, bazie REGON. Ministerstwo podkreśla, że niektóre oferty handlowe wymagają dodatkowej weryfikacji. Niestety jednocześnie nie wskazano, jakie są to oferty, a także nie uszczegółowiono, na czym ma polegać dodatkowa weryfikacja. Przedstawiono natomiast zakres czynności jakie mogą pomóc przy sprawdzaniu podmiotów:

• potwierdzenie status podmiotu https://ppuslugi.mf.gov.pl/ zakładka: „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT”

• potwierdzanie numeru VAT UE (VIES) http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=PL

• złożenie wniosku o potwierdzenie lub też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym

• sprawdzenie podmiotu w KRS, CIEDG

• weryfikacja podmiotu w bazie REGON

• dla podmiotów dokonujących transakcji w zakresie towarów „wrażliwych” (m.in. towary wymienione w załączniku nr 13 ustawy VAT) – sprawdzenie kaucji gwarancyjnej (http://kaucjagwarancyjna.mofnet.gov.pl/)

• sprawdzenie, czy kontrahent ma swoją stronę internetową albo czy jego adres pocztowy nie jest fikcyjny

• sprawdzenie, czy kontrahent ma wymagane prawem koncesje i zezwolenia

• zachowanie ostrożności, gdy ktoś zaproponuje tzw. „dobry interes” z kontrahentami z UE

• zachowanie rozwagi, gdy propozycja zawarcia transakcji dotyczy handlu towarami stanowiącymi podwyższone ryzyko, np. złom, elektronika, telefony, karty telefoniczne, kawa, herbata, także złoto

• sformalizowanie relacji z kontrahentami – spisanie umowy

• zwrócenie się do kontrahenta o przedłożenie kopii zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

• żądanie pisemnego zobowiązania się kontrahenta, że towar nie pochodzi z przestępstwa

• zażądanie dołączenia do faktury specyfikacji dostarczanych towarów

Zaznaczyć warto, iż Ministerstwo Finansów uwzględniając liczne postulaty przedsiębiorców podjęło działania mające na celu opracowanie kompletnej i precyzyjnej listy czynności weryfikacyjnych chroniących uczciwych przedsiębiorców.