Ulga na złe długi w PIT i CIT

Projekt ustawy PIT i CIT przewiduje w 2018 roku zmiany, które umożliwią przedsiębiorcom pomniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku, gdy kontrahent nie reguluje terminowo zobowiązania. Będzie to możliwe w przypadku, gdy wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w ciągu 120 dni od terminu płatności.

Dłużnik będzie natomiast zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę nieuregulowanego zobowiązania.

Ulga na złe długi stosowana jest obecnie wyłącznie w podatku VAT i daje możliwość pomniejszenia podatku należnego w przypadku, gdy opóźnienie w spłacie zobowiązania przez klienta wynosi więcej niż 150 dni. Termin na skorzystanie z ulgi ma być ujednolicony z przepisami PIT oraz CIT i ma zostać skrócony do 120 dni.