JPK VAT dla wszystkich podatników od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek wysyłania rejestrów VAT w formacie JPK obejmie wszystkich podatników VAT.

Pliki JPK należy wysyłać co miesiąc (do 25-go dnia kolejnego miesiąca), bez względu na fakt wybrania przez podatnika miesięcznej lub kwartalnej formy składania deklaracji VAT. Ewidencje muszą być wysłane nawet, jeżeli w danym miesiącu będą zerowe. Wysyłka plików JPK nie zwalnia z obowiązku dostarczenia deklaracji VAT.

Komunikacja z fiskusem odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego. Przedsiębiorstwa, które go nie posiadają, będą musiały zakupić urządzenie wraz z certyfikatem przed terminem pierwszej wysyłki.