Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://bright-tax.pl.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług rachunkowych jest spółka Bright Tax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000683860, posiadająca NIP: 8522632588, adres e-mail: biuro@bright-tax.pl

Dane osobowe, przetwarzać będziemy przez okres świadczenia na rzecz osoby której dane dotyczą Usługi, do momentu rozwiązania z w/w osobą umowy na podstawie której Usługa jest świadczona lub żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych, bądź do momentu sporządzenia oferty i zakończenia procesu negocjacji.

Formularze kontaktowe

Przetwarzamy dane osobowe podane przez użytkowników strony internetowej dla celów informacyjno-marketingowych.

Decydując się na kontakt poprzez formularz dostępny na naszej stronie podajesz nam swoje dane dobrowolnie.

Dane osobowe obejmują informacje takie jak: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, które służą do identyfikacji klienta.  Nie będziemy przetwarzać danych osobowych bez zgody osób zainteresowanych, za wyjątkiem danych osobowych potencjalnych klientów – w celu sporządzenia oferty handlowej, bądź odpowiedzi na zadane pytania, oraz klientów – w celu realizacji przedmiotu zawartej z nimi umowy.
Nasz serwis nie wymaga od klientów rejestracji w żadnej formie.

Ciasteczka

Cookies używane są w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowania ich do preferencji Użytkownika oraz w celu agregowania anonimowych statystyk wykorzystania stron umożliwiając ich ulepszanie, profilowanie, analizowanie treści itp. Gromadzone informacje są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Twoje dane kontaktowe

Nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie rozprowadzamy w żaden inny sposób danych osobowych uzyskanych w związku z obsługą niniejszej strony internetowej.